Hoeveel belasting betaal je over je vakantiegeld?

Ieder jaar in mei of juni krijgt iedereen die in loondienst is weer het vakantiegeld overgemaakt. Op je loonstrookje staat precies vermeld hoeveel vakantiegeld je opbouwt. Maar, betaal je ook belasting over je vakantiegeld en zo ja, hoeveel belasting betaal je over je vakantiegeld? Dat is toch wel handig om te weten. Over je vakantiegeld betaal je, net als over al je inkomen, wel belasting. Je betaalt er zelfs meer belasting over dan over je salaris. Hoeveel dat precies is, is niet zo moeilijk, dat is namelijk een vast belastingpercentage.

Hoeveel vakantiegeld krijg ik?

Je wilt natuurlijk eerst weten hoeveel vakantiegeld je opbouwt. Iedereen die een parttime of fulltime baan heeft, heeft recht op vakantiegeld of vakantietoeslag. Dat is opgenomen in je cao (collectieve arbeidsovereenkomst). Dat geldt ook voor iedereen die via een uitzendbureau werkt, die gedetacheerd is, een nul-uren-contract heeft of op oproepbasis werkt. De vakantietoeslag is 8% van het loon dat je het afgelopen jaar hebt ontvangen. Daarbij wordt er gerekend van 1 juni van het vorige jaar tot en met 31 mei van het huidige jaar. Des te meer je hebt verdiend, des te meer vakantiegeld ontvang je. Je krijgt namelijk 8% van het daadwerkelijk verdiende geld, dus wat er daadwerkelijk is uitbetaald. Dus ook tijdens overwerken bouw je vakantiegeld op. Werk je op een zondag en krijg je 200% uitbetaald, dan wordt je vakantiegeld voor die uren ook voor 200% berekend. Bij sommige arbeidsovereenkomsten, dat geldt vooral bij jongeren die bijvoorbeeld in een supermarkt werken, is het zo geregeld dat het vakantiegeld direct bij je uurloon in zit. Dat betekent dat je uurloon ietsje hoger is dan normaal, maar dat je in dat geval in mei of juni geen vakantietoeslag meer ontvangt. Over je vakantiegeld betaal je ook belasting, net als over al je andere inkomsten. Die 8% over je totale inkomsten krijgt je niet zomaar uitbetaald, daar gaat eerst de belasting nog vanaf. Hou daar dus even rekening mee als je zelf gaat uitrekenen hoeveel vakantiegeld je zult ontvangen. Bovendien betaal je meer belasting over je vakantiegeld dan over je loon.

Vakantiegeld voor studenten

Studenten met een bijbaantje hebben vaak loonheffingskorting op hun uurloon. Werkgevers houden rekening met de algemene heffingskortingen en arbeidskortingen op je loon. Dit zijn de zogeheten loonheffingskortingen. Hierdoor betaal je minder loonheffing, waardoor je meer loon uitbetaald krijgt. Deze loonheffingskorting is echter niet van toepassing op het vakantiegeld. Door deze loonheffingskorting betaal je misschien maar een paar cent belasting, maar op je vakantietoeslag is dat veel meer. Het verschil kan daardoor zomaar oplopen tot meer dan 20%.

Bereken de hoogte van je vakantiegeld

Op je loonstrookje staat altijd vermeld hoeveel vakantiegeld en andere reserveringen je dat jaar hebt opgebouwd. Zoals reeds vermeld is dat bedrag niet het daadwerkelijke bedrag dat je ook daadwerkelijk uitbetaald krijgt. Daar gaat nog de belasting vanaf. Hoe hoog dit percentage is hangt af van het hoogte van je bruto jaarloon. Des te hoger je bruto jaarloon, des te meer belasting je betaalt. Op dit moment (2021) is het zo, dat als je € 0 t/m € 68.507 verdient, dan betaal je 37,10% belasting, en bij € 68.507 of meer 49,50%. Door heffingskortingen kunnen deze bedragen nog afwijken.

Rekenvoorbeeld (2021)

Hieronder een voorbeeld van hoe je je vakantiegeld zelf kunt berekenen. Stel dat je een bruto maandsalaris van € 2.000 hebt en dat je een vol jaar hebt gewerkt. Je hebt dan 12 x € 2.000 = € 24.000 verdiend. Je bruto-vakantiegeld is 8% van het totale loon, dus 8% van € 24.000 = € 1.920. Daar gaat nog 37,10% belasting en een heffingskorting van 4.68% vanaf. Je ontvangt derhalve ongeveer het volgende: € 1.920,00 (bruto vakantiegeld) – € 712,32 (belasting) – € 89,86 (heffingskorting) = € 1.117,82 (netto vakantiegeld) Dit bedrag wordt dan in de maand mei of juni op jouw rekening gestort, zodat je het ook daadwerkelijk voor je vakantie kunt gaan gebruiken.

We kijken uit naar je ideeën

Laat een reactie achter

Jefinancien - Alles over persoonlijke geldzaken
Logo